Tin Tức

  • 1
  • 2

Trong đợt dịch Covid-19, nhiều trường hợp F0 thể nhẹ đã được điều trị bằng phương pháp xông mũi, họng, giúp hỗ trợ điều trị bệnh, cũng như sát khuẩn